رفتن به محتوای اصلی
اصول طلایی بازاریابی تلفنی

اصول طلایی بازاریابی تلفنی

اصول طلایی بازاریابی تلفنی مانند یك حرفه‌ای احوال پرسی كنید فقط نگویید سلام و بلافاصله شروع به صحبت درباره محصول یا خدمات خود نكنید بلكه به طرف مقابل فرصت دهید در بحث شما مشاركت كند. اگر یك احوال پرسی خیلی…

برگشت به بالا