رفتن به محتوای اصلی

نحوه برخورد با انواع مشتریان

انواع مشتریان از دیدگاه فروش می توانید انواع مشتریان را بر اساس فاصله ای که با فروش دارند، دسته بندی کنید. این دسته بندی از فردی که فقط برای دیدن و تماشا کردن آمده (مانند بسیاری از ما) شروع می…

برگشت به بالا