رفتن به محتوای اصلی
مدل های کسب و کارهای اینترنتی

مدل های کسب و کارهای اینترنتی

مدل های کسب و کارهای اینترنتی

مدل های کسب و کارهای اینترنتی در این مقاله در زمینه کسب و کارهای اینترنتی و مدل های آن توضیحاتی را برای شما کاربران سایت کسب و کار پیشرو تهیه نموده ایم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد .

مدل هاي کسب و کارهای اینترنتی از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درك و اتفـاق نظـر روي آنـان صورت گرفته است مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدي است که شرکت در فعالیت هاي تجاري در پیش گرفته و بـا کسـب درآمـد ثبـات خود را حفظ مینماید.

در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیـاز مشـتري ، پیشـنهادي بـراي عرضـه ارزش مـورد نظـر مشتري ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت میسازد. به تعبیري دیگر مدل کسب و  کار چگونگی کسب درآمـد توسـط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتري تشریح میکند.

تعریف مدل کسب و کار Model Business مشخص میکند که یک شرکت چگونه میتواند پول به دست بیاورد و به این منظور مشـخص مـیکنـد این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار دارد.

به بیان ساده Model Business  بین ورودي ها و خروجـی هـاي یـک سـازمان ارتباط برقرار میکند مرکزیت قرار گرفتن Model Business  نشـان از اهمیـت آن دارد. بنـابراین اگـر مـیخـواهیم بـدانیم چگونه میتوان ورودي هاي یک سازمان را به خروجی هاي مناسب تبدیل نمود و یا چگونه میتوان خروجی هاي یـک سـازمان را در جهت کنترل و نقش آفرینی ورودي هاي سازمان به کار گرفت باید Model Business را به درستی طراحی نمـود و آن را به درستی درك کرد.

مدل های کسب و کار :

جایگاه ارزشی : بعد از توصیف مشکل مشتري محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوي این مشکل باشد جایگاه ارزشی نامیده میشود ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتري ، در تعیین این جایگاه ارزشی ملاك قرار میگیرد.

بخش بازار : گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته‌اند باید توجه داشـت کـه بخـش هـاي مختلـف بـازار نیازهـاي متفاوتی دارند گاهی نوآوري در یک Model Business  بعد تغییر در بخش بازار شکوفا میشود.

ساختار زنجیره ارزش : جایگاه فعالیت هاي شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید شده در زنجیره توسط شرکت ساختار زنجیره ارزش را تشکیل می دهد.

جایگاه در شبکه ارزش : شناسایی رقبا شرکت هاي مکمل و اثراتی که شبکه همکاري میتواند براي مشتریان ایجاد کند این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف میکند.

استراتژي رقابت : چگونه شرکت سعی میکند یک مزیت رقابتی ماندگار براي خود بسازد این مزیت ممکن است در نوع مدیریت نمودن هزینه ها باشد و یا در Strategy Niche و یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس توسط رقبا. در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است.

مدل کسب و کارهای اینترنتی استروالدر :

کسب و کارهای اینترنتی ابزاري مفهومي که شامل مجموعه‌اي از عناصر و ارتباط آن‌ها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزايي را نشان مي‌دهد اين توصيف ارزشي است که شرکتي به يک يا بخشي از مشتريان مي‌دهد و معماري يک بنگاه و شبکه شرکايش جهت خلق، بازاريابي و تحويل ارزش ارتباط سرمايه‌اي يک يا بخشي از مشتريان براي ايجاد جريان‌هاي درآمدي پايدار و سود آور می باشد .

تعريف استروالدر و بوم مدل کسب و کارهای اینترنتی پيشنهادي وي از توجه و استقبال قابل توجهي برخوردار شده است به طوري که امروزه در اکثر شرکت هاي موفق جهان و رويدادهاي استارتاپي از اين بوم به عنوان تابلوي راهنمايي براي جهت دهي مسير کسب و کارهای اینترنتی استفاده مي کنند .

مدل های کسب و کار اینترنتی

مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی  مدل های کسب و کار اینترنتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا